आमची मशीन मांस प्रक्रिया उद्योग, गहू अन्न आणि द्रुत-गोठवलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर लागू केली जाते.

ऍक्सेसरी मशीनरी